ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของสิริชานันท์ ไขประภาย

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นางสาวสิริชานันท์ ไขประภาย
ชื่อเล่น เอ้
เกิดวันศุกร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2534
กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่2